8 กุมภาพันธ์ 2562 อุทยานแห่งชาติแม่วะ จ.ลำปาง ปิดป่า 70 วัน สกัดเผา-ล่าสัตว์

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277577

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย ได้ขอความร่วมมือต่อผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 96 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายเมียนมา ระหว่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4 ที่ว่าการอำเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเร็ก ประเทศเมียนมา โดยขอให้ทางการเมียนมาช่วยประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนชาวเมียนมาใน อำเภอพญาตองซู งดกระบวนการเผาป่า เนื่องจากทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน และมลภาวะ ที่เป็นภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งทางฝ่ายเมียนมายืนยันพร้อมให้ความร่วมมือ และตระหนักในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ส่วนสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปดับไฟป่าและเร่งทำแนวกันไฟในหลายอำเภอ หลังจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะใน ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ที่สูงถึง 91 มคก./ลบ.ม. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน ออกประกาศห้ามผู้ที่ไม่ไช่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าไปในป่าโดยเด็ดขาด เป็นเวลา 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.-20 เม.ย.62 โดยเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ หลังประกาศมาตรการห้ามเผาซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี และปรับไม่เกิน 150,000 บาท ค่าฝุ่นละอองลดลงอยู่ที่ 43 มคก./ลบ.ม. แต่ยังต้องเฝ้าระวัง เพราะส่วนใหญ่ลักลอบเผาช่วงกลางคืนขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคเหนือวันนี้มี 2 จังหวัดที่ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือ ลำปาง และแพร่ ส่วนที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นอีกพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์สูงทำให้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องนำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหรือบิ๊กกรีนนิ่งเดย์ ใน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งแก้ปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง ทำให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 และ PM 10 ลดลงอย่างต่อเนื่องและยู่ในระดับที่น่าพอใจ